Raport: Rola finansowania PRE-IPO w ekosystemie innowacji

Jesteśmy w erze technologicznej, gdzie rola robotyki, Internetu rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI) w gospodarce staje się coraz bardziej znacząca. Dlatego z satysfakcją informujemy, że jest już dostępny nowy raport poświęcony temu kluczowemu obszarowi gospodarki. Dokument jest wynikiem mojej współpracy z dwoma ekspertami – Bartłomiejem Michałowskim (członka zarządu i ekspertem Instytutu Sobieskiego ds. nowych technologii oraz dr. Łukaszem Kryśkiewiczem (adiunktem w Katedrze Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej SGH).

Niniejszy raport, wydany pod egidą Instytutu Sobieskiego, stanowi ważny element w szeregu badań ukierunkowanych na zrozumienie i podkreślenie znaczenia nowych technologii dla gospodarczego rozwoju Polski. Na jego łamach przedstawiono 50 polskich firm, które odgrywają znaczącą rolę w przemyśle robotyki, IoT oraz AI. Dokument zawiera także rekomendacje i analizy, które mają na celu ukierunkowanie polityki gospodarczej w taki sposób, aby umożliwić dalszy rozwój i finansowanie firm w fazie pre-IPO.

Raport zwraca uwagę na kilka aspektów, które są kluczowe dla umacniania roli Polski jako innowacyjnego gracza na globalnym rynku. Obejmuje to zarówno finansowanie na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw, jak i warunki, które muszą być spełnione, aby te firmy mogły działać efektywnie i konkurencyjnie. Również społeczna akceptacja dla inwestowania w prywatne inicjatywy oraz mechanizmy wspierające rozwój i innowacje są poddane szerokiej analizie.

Jest to dokument o dużej wadze, który nie tylko podkreśla aktualne osiągnięcia, ale też ustawia ramy dla przyszłych działań. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytania o to, jak zbudować ekosystem, który będzie sprzyjał innowacyjności i jakie warunki muszą być spełnione, by Polska stała się liderem w tej dziedzinie. Dzięki temu, raport ma szansę stać się istotnym narzędziem dla decydentów i wszystkich zainteresowanych rozwojem technologicznym w Polsce.

Mój komentarz do raportu:

Finansowanie na etapie przed wejściem na giełdę (pre-IPO) pełni kluczową rolę nie tylko w kontekście wsparcia konkretnych firm w decydującym momencie ich rozwoju, ale także w procesie budowania silnego ekosystemu innowacji. Tworzenie warunków, które umożliwiają dynamicznie rozwijającym się podmiotom, posiadającym już innowacyjny produkt i model biznesowy – tzw. scale-upom, uzyskanie takiego finansowania na terenie Polski, powinno być jednym z priorytetów naszego kraju. Istnieją trzy fundamentalne powody, dla których jest to tak istotne:

 1. Po pierwsze, sukcesy w pozyskiwaniu finansowania motywują innych do podjęcia ryzyka i założenia własnej firmy. Ma to znaczący wpływ na kolejne pokolenia przedsiębiorców, które widzą w tej trudnej drodze możliwość realizacji swojej kreatywności.
 2. Po drugie, dostarczany kapitał jest kluczowy dla tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i kultury organizacyjnej, które są niezbędne do przyciągnięcia najlepszych talentów – również spoza granic naszego kraju. Tylko te firmy, które są odpowiednio wyposażone w kapitał ludzki, są w stanie tworzyć innowacyjne na skalę międzynarodową produkty i usługi, a także skutecznie realizować strategię ekspansji.
 3. Po trzecie, finansowanie pre-IPO otrzymane w kraju zwiększa szansę na jeszcze większe powiązanie danego podmiotu z lokalną gospodarką i promowanie tej gospodarki na arenie międzynarodowej. Sukcesy polskich firm na rynkach zagranicznych przyciągną większą liczbę inwestorów do Polski, a także talenty z doświadczeniem w prowadzeniu międzynarodowych firm, co z kolei przyczyni się do dalszego wzrostu i rozwoju naszej gospodarki.

Obecnie w Polsce istnieje znacząca luka w finansowaniu pre-IPO, co sprawia, że wiele podmiotów z potencjałem do sukcesu międzynarodowego musi rozważać pozyskanie tego kapitału poza Polską, aby utrzymać konkurencyjność. Gdy organiczny rozwój jest zbyt wolny, przegrywają one w międzynarodowym wyścigu. Gdy decydują się na szukanie rundy pre-IPO za granicą, często jednym z warunków jest przeniesienie działalności do innego kraju. W obu przypadkach gospodarka przegrywa.

Aktualna rewolucja wokół sztucznej inteligencji pokazała, jak wybitne talenty mamy w Polsce. Z naszych analiz wynika, że większość z tych firm rozważa pozyskanie większej rundy inwestycyjnej w najbliższym czasie (6-12 miesięcy). Jeżeli nie powstaną tego typu możliwości w naszym kraju, oznaczać to będzie dużą stratę dla ekosystemu innowacji. 

Przykładem środowiska, które najlepiej na świecie radzi sobie z tego typu wsparciem startupów i scale-upów, jest Dolina Krzemowa w USA. To miejsce, które jest domem dla wielu globalnych gigantów technologicznych, takich jak Google, Apple czy Facebook, jest również domem dla wielu inwestorów venture capital, którzy dostarczają niezbędne finansowanie dla firm w różnych etapach ich rozwoju, w tym w fazie pre-IPO. Ekosystem ten powstawał w wyniku olbrzymich inwestycji najpierw publicznych, później prywatnych przez dekady, dlatego nie będzie idealnym punktem referencyjnym dla Polski. Przykładami ekosystemów, z których moglibyśmy czerpać, są Czechy, Estonia oraz Niemcy, które stworzyły wewnętrzny system wsparcia dla startupów na wszystkich etapach i były w stanie przekonać przedsiębiorców odnoszących sukces, aby reinwestowali swoje zyski ze sprzedaży firm na lokalnym rynku, tworząc spiralę wzrostu. Są oni przykładem dla kolejnych pokoleń startupowców, dla których przedsiębiorcy stają się bohaterami narodowymi. Możemy to porównać do efektu, który obserwujemy w sporcie, gdy polscy sportowcy osiągają sukces na arenie międzynarodowej. Powoduje to chwilowe intensywne zainteresowanie daną dziedziną, które może być wykorzystanedo inspirowania kolejnych osób, by rozpoczęły swoją drogą na szczyt.

2 Comments

 • Matthew Lutrell

  Lorem ipsum dolor sit amet, sed do consectetur adipiscing elit incididunt. Consectetur adipiscing elit tempor incididunt ut labore consectetur adipiscing elit.

  • Alice Johnson

   Lorem ipsum dolor sit amet, sed do consectetur adipiscing elit incididunt. Consectetur adipiscing elit tempor incididunt ut labore consectetur adipiscing elit.

Comments are closed.